Sponsors List

Gold Sponsor

 • 64CURT Mạnh Thường Quân Ẩn Danh (Anonymous)

Silver Sponsors

 • 73CURT Mạnh Thường Quân Ẩn Danh (Anonymous)
 • 75CURT Mạnh Thường Quân Ẩn Danh (Anonymous)

Sponsors

  • 63CURT Mạnh Thường Quân Ẩn Danh (Anonymous)
  • 69RSSTC Huỳnh Công Vi
  • 71CUR2C2 Lê Thị Hữu Dung
  • 73CURTC1 Nguyễn Thị Như Huệ
  • 73CURTC1 Trần Liên Hương
  • 73CURTC2 Lê Nguyên Thủy
  • 73CURTD1 Đào Huyền Châu & Ngô Sĩ Hào
  • 73CURTD1 Hoàng Cẩm Bình
  • 73CURTD2 Trịnh Lan Hương & Hoàng Việt Dzũng
  • 73CUR2C6 Phan Tấn Đạt
  • 74CURTD2 Lê Thị Minh Thúy
  • 74CURTA2 Trang Ouk
  • 75CURT Mạnh Thường Quân Ẩn Danh (Anonymous)
  • 75CURTD3 Bửu Vĩnh Trang
  • 75CURTD4 Tôn Nữ Diễm Lan

Sponsoring Teachers

  • 72CUR1C1 François G Méot
  • 73CURTB Thẩm Tô Diễm Hoa
  • 73CURTC1 Nguyễn Thị Kim Anh
  • 73CURTC1 Phạm Ngọc Mai
  • 73CURTC2 Nguyễn Thanh Tùng
  • 73CURTC2 Nguyễn Thế Sơn
  • 73CURTC2 Phan Tấn Đôn
  • 73CURTD1 Đoàn Tuấn Nghi
  • 73CURTD1 Hoàng Thị Thiên Hương Jacqueline
  • 73CURTD1 Lê Thức Hào
  • 73CURTD1 Ngô Thị Ngọc Mỹ Nicole Guideralli
  • 73CURTD2 Nguyễn Thị Kim Ngọc Monique
  • 73CURTD2 Phạm Hữu Minh
  • 73CURTD2 Nguyễn Phúc Vỉnh Khiêm

Corporate Sponsors