Alumni only, by Last Year Attended

We do not list names of alumni attendees by "Promo" since Lycée Marie Curie in Saigon as administered by Académie de Rennes ceased to exist after April 1975. There are no graduating classes of 1976, 1977...etc..

This list will be updated weekly, please be patient to see your name listed

Updated 2018May15


Click below to see class photo:

jjrmc.free.fr

Lycée Marie Curie de Saigon

1954-1964

 • 54CUR3Classique Lê Thị Thu Vân Jacqueline
 • 60RSSTSE Nguyễn Duy Tâm
 • 62CURTP Lý Văn Mạnh Mai Gisèle
 • 63CURTSE Cao Thu Thủy Léonie
 • 63CURTSE Lê Hoàng Mai Jacqueline (Rameau)
 • 63CURTSE2 Lê Kim Phụng Suzanne
 • 63CURTSE2 Nguyễn Thị Tuyết Hélène
 • 63CURTSE2 Vũ Quốc Mỵ Khanh Marguerite
 • 63CURTSE2 Vũ Quỳnh Mai Irène
 • 63RSSTM1 Nguyễn Thị Bích-Liên Julie
 • 64CURTP Lê Phạm Nguyệt Thu Jeannette
 • 64CURTP6 Bùi Thị Phương-Anh Alice
 • 64CURTSE Nguyễn Thanh Tú Martine
 • 64CURTSE2 Huỳnh Tuyết Lê Rosa
 • 64RSSTM2 Huỳnh Văn Nghĩa
 • 64CURTSE2 Phạm Thị Quyên Caroline
 • 64CURTSE3 Nguyễn Anh Thư Marguerite
 • 64CURTSE3 Nguyễn Thị Thảo Denise
 • 64CURTSE3 Phạm Ngọc Phượng Joséphine
 • 64CURT__ Le vve TranVanDon Thị LuVan Thérèse
 • 64CUR2M3 Hoàng Thị Lê Lập Juliette
 • 63CUR4M1 Chao, Rita (Hadden)
 • 64CUR?? Phan Thị Cẩm Nhung Odette

1965

 • 65RSSTM2 Phạm Chí Hải Bernard
 • 65CUR1M2 Hoàng Lê Hợp Marguerite
 • 65CUR4__ Đỗ Thái Hương Kathy

1966

 • 66CUR1M4 Nghiêm Minh Nguyệt Marie Rose

1967

 • 67CURTSE1 Nguyễn Thị Lan Hương Jeannette
 • 67CURTSE2 Nguyễn Bích Trà Rosine

1968

 • 68CUR2C Lê Thị Hồng My

1969

 • 69CURTE Trần Thị Christine
 • 69RSSTC Huỳnh Công Vi
 • 69RSSTC Vũ Thế Ban
 • 69RSST_ Trần Bình
 • 69CUR1 Triệu Thị Thúy Nga Lucette
 • 69CUR1A Trịnh Thị Lệ Hằng Madeleine
 • 69RSS Nguyễn Quang Thông

1970

 • 70CURTA2A5 Nguyễn Thị Phương Nga Loretta
 • 70CURTA4 Phạm Hoàng Minh-Phi Marie Claire
 • 70RSS1A_ Đặng Hữu Lai

1971

 • 71CURTA1 Trần Thị Phẩm Evelyne (Lyne)
 • 71CURTA2 Nguyễn T Hoàng-Lan Hélène
 • 71CURTB Ngô Quang Đại
 • 71CURTC1 Lê Hoàng Phố
 • 71CURTC? Nguyễn Phó Quốc Dũng
 • 71CURTD2 Nguyễn Thị Minh Thu Paulette
 • 71CURTD2 Nguyễn Văn Tích
 • 71CURTG1 Nguyễn Kim Chi Suzanne
 • 71CUR1B2 Nguyễn Phương Mai
 • 71CUR1__ Hà Chính Thông
 • 71CUR2C2 Đỗ Viết Quý
 • 71CUR2C3 Hà Thúc Việt Chương
 • 71CUR2C3 Nguyễn Phước Hiếu
 • 71CUR3M_ Lê Tấn Phước
 • 71CUR4_ Hà Mỹ Châu

1972

 • 72CURTA? Trịnh Thị Thu-Thủy Marie
 • 72CURTB Nguyễn Lan Dzung Cecile
 • 72CURTB Nguyễn Mỹ Châu
 • 72CURTB Nguyễn Tường Vi Claire
 • 72CURTB Vĩnh Quang
 • 72CURTD2 Nguyễn Ngọc-Ngân Caroline
 • 72CUR1A Dương Đăng Viết Huệ
 • 72CUR2C5 Ngô Quốc Lân

1973

 • 73CURTA3 Nguyễn Bảo Khanh
 • 73CURTA3 Nguyễn Thị Phương Dung Janine
 • 73CURTA3 Tollefsen Anh Đào Patricia
 • 73CURTB Thẩm Tô Diễm Hoa Anna
 • 73CURTC1 François G Méot
 • 73CURTC1 Nguyễn Thị Kim Anh
 • 73CURTC1 Phạm Ngọc Mai Ghislaine
 • 73CURTC1 Phan Thị Tuyết Mai Capucine
 • 73CURTC2 Lê Nguyên Thủy
 • 73CURTC2 Nguyễn Quang Đỗ Hiến
 • 73CURTC2 Nguyễn Thanh Tùng
 • 73CURTC2 Nguyễn Thế Sơn
 • 73CURTC2 Phan Tấn Đôn Stefan
 • 73CURTD1 Đặng Vũ Bản
 • 73CURTD1 Đào Huyền Châu Danielle
 • 73CURTD1 Đoàn Tuấn Nghi
 • 73CURTD1 Hà Văn Minh
 • 73CURTD1 Hoàng Cẩm Bình Stella
 • 73CURTD1 Hoàng Thị Thiên Hương Jacqueline
 • 73CURTD1 Lê Thức Hào
 • 73CURTD1 Ngô Anh Hùng Patrick
 • 73CURTD1 Ngô Thị Ngọc Mỹ Nicole (Guidarelli)
 • 73CURTD2 Phạm Hữu Minh
 • 73CURTD2 Nguyễn Phước Vĩnh Hiệp Henri
 • 73CURTD2 Nguyễn Thị Kim Ngọc Monique
 • 73CURTD2 Trịnh Lan Hương Evelyne
 • 73CURTG1 Đặng T Chi Josiane
 • 73CUR1__ Đặng Văn Chuẩn
 • 73CUR2B_ Đỗ Thái Mai
 • 73CUR2C2 Lê Thị Hữu Dung
 • 73CUR2C3 Hoàng Đức Tuấn
 • 73CUR2C6 Phan Tấn Đạt

1974

 • 74CURTA2 Nguyễn Thị Diệu Hằng
 • 74CURTA2 Nguyễn Thị Trang
 • 74CURTA3 Nguyễn Đăng Quang
 • 74CURTA3 Nguyễn Liên Hương Joséphine
 • 74CURTB Nguyễn Minh Triết
 • 74CURTB Nguyễn Quốc Hung
 • 74CURTB1 Nhan Cam Nhung Aline
 • 74CURTB2 Nguyễn Tấn Hoài
 • 74CURTB2 Trần Thị Trúc Thanh Christine
 • 74CURTC1 Từ Duy Minh
 • 74CURTC3 Phan Minh Đức Douglas
 • 74CURTC3 Trần Hy Hòa
 • 74CURTD2 Lê Thị Minh Thúy
 • 74CURTD3 Nguyễn Ái Phương Marie Marthe
 • 74CURTD4 Nguyễn Thúy Hòa Hélène
 • 74CURT?? Nguyễn Hoài Thanh Tùng
 • 74CUR1A_ Trương Thúy Lan
 • 74CUR1A Trịnh Thị Ngọc Diệp Jacqueline
 • 74CUR1A1 Trương Nguyễn Phương Anh
 • 74CUR1A2 Lê Ái Lan
 • 74CUR1B3 Lê Cẩm Tuyết
 • 74CUR1B4 Trịnh Thu Loan
 • 74CUR1D2 Chu Dương Anh
 • 74CUR1D3 Đặng Trương Thúy Nga
 • 74CUR1D4 Nguyễn Phó Quốc Tuấn

1975

 • 75CURTA2 Dương Bạch Phượng
 • 75CURTA2 Hoàng Thị Kim Chi
 • 75CURTA2 Lê Ngọc Quỳnh Ghislaine
 • 75CURTA2 Nguyễn Mỹ Thạnh Caroline
 • 75CURTA2 Nguyễn Như Lan
 • 75CURTA2 Tôn Nữ Hoàng Linh
 • 75CURTA3 Nguyễn Thị Liên Hương
 • 75CURTA3 Phan Ngọc Yến
 • 75CURTA4 Nguyễn Văn Hiền
 • 75CURTB2 Đỗ Thái Uyên
 • 75CURTB2 Nguyễn Thị Lương-Châu
 • 75CURTB2 Trần Minh Hải
 • 75CURTB3 Nguyễn Thị Thùy-Trân
 • 75CURTB3 Trần Cẩm Tú Camille
 • 75CURTB3 Trương Thị Lan Phương
 • 75CURTC3 Hoàng Thạch
 • 75CURTC3 Nguyễn Lương Quyền
 • 75CURTC4 Nhữ Quang Huy
 • 75CURTC4 Phạm Hữu Châu
 • 75CURTD2 Đào Thị Phương
 • 75CURTD2 Hoàng Mai Trâm Joséphine (McCarthy)
 • 75CURTD2 Ngô Khiêm
 • 75CURTD2 Nguyễn Đăng Trạch
 • 75CURTD2 Nguyễn Lương Hiền
 • 75CURTD2 Nguyễn Phụng Loan
 • 75CURTD3 Bửu Vĩnh Trang
 • 75CURTD3 Nguyễn Hữu Chương
 • 75CURTD3 Nguyễn Minh
 • 75CURTD3 Phạm Hữu Khoa
 • 75CURTD3 Trần Khánh Chương
 • 75CURTD4 Tôn Nữ Diễm Lan
 • 75CUR1 Hoàng Thị Ngọc-Minh Elisabeth
 • 75CUR1A3 Nguyễn Thi Ngoc Dziệp Caroline
 • 75CUR1A3 Trần Thị Ngọc Dung
 • 75CUR1B Phan Robert
 • 75CUR1B2 Trương Thị Hồng Loan
 • 75CUR1B4 Trần Văn Hiền
 • 75CUR1C1 Ngô Alice
 • 75CUR1?? Phạm Như Mai
 • 75CUR2?? Phạm Thiên Nga Christine
 • 75CUR4M7 Nguyễn Minh Chương
 • 75CUR4M7 Phạm Ngọc Hương Caroline
 • 75CUR4M8 Hoàng Hoàng
 • 75CUR4M8 Hoàng Việt Ngọc René
 • 75CUR5M1 Hoàng Lệ Quyên

Legend

School-class/série/no

 • CUR = Marie Curie
 • RSS = Jean-Jacques Rousseau Sài Gòn
 • RSC = Jean-Jacques Rousseau Chợ Lớn
 • STX = St Exupéry
 • Prof, classe de ...
 • T, 1, 2, 3, .. = Terminale, Première, Seconde, Troisième, ...
 • A, B, C, D, G, M = Série
 • ME - MathElem
 • PH - Philo
 • SE - Sciences Exp
 • 1 - n = Numéro de la classe