Alumni only, by Last Year Attended

We do not list names of alumni attendees by "Promo" since Lycée Marie Curie in Saigon as administered by Académie de Rennes ceased to exist after April 1975. There are no graduating classes of 1976, 1977...etc..

This list will be updated weekly, please be patient to see your name listed

Updated 2018Aug17


Click below to see class photo:

jjrmc.free.fr

Lycée Marie Curie de Saigon

Professeurs

 • Prof Vietnamien Lệ Hồng
 • Prof Sciences Nat. Trần Như Hảo1954-1963

 • 54CUR3Classique Lê Thị Thu Vân Jacqueline
 • 55CUR__ Nguyễn Huỳnh Ann
 • 59RSS3ME2 Huỳnh Hữu Phước
 • 60CURTME Phạm Ngọc Nga Lisette
 • 60RSSTSE Nguyễn Duy Tâm
 • 60RSS3Bn Lâm Quang Đức
 • 62CURTPH Lý Văn Mạnh Mai Gisèle
 • 63CURTPH Nguyễn Thanh Thủy PhiPhi
 • 63CURTSE Cao Thu Thủy Léonie
 • 63CURTSE Lê Hoàng Mai Jacqueline (Rameau)
 • 63CURTSE2 Lê Kim Phụng Suzanne
 • 63CURTSE2 Vũ Quốc Mỵ Khanh Marguerite
 • 63CURTSE2 Vũ Quỳnh Mai Irène
 • 63CUR4M1 Chao, Rita (Hadden)
 • 63RSSTME1 Nguyễn Thị Bích-Liên Julie
 • 63RSSTSE Trần Viết Lân
 • 63RSS_M4 Trần Tuc Phong

1964

 • 64CURTM3 Nguyễn Thị Nguyệt Nga Berthille
 • 64CURTP Lê Phạm Nguyệt Thu Jeannette
 • 64CURTP6 Bùi Thị Phương-Anh Alice
 • 64CURTSE Nguyễn Thanh Tú Martine
 • 64CURTSE Võ Thị Ngọc Tuyền
 • 64CURTSE2 Huỳnh Tuyết Lê Rosa
 • 64CURTSE2 Phạm Thị Quyên Caroline
 • 64CURTSE3 Đỗ Bửu Loan Danielle
 • 64CURTSE3 Nguyễn Anh Thư Marguerite
 • 64CURTSE3 Nguyễn Thị Thảo Denise
 • 64CURTSE3 Phạm Ngọc Phượng Joséphine
 • 64CURTSE3 Phan Thị Cẩm Nhung Odette
 • 64CURT__ Le vve TranVanDon Thị LuVan Thérèse
 • 64RSSTM2 Huỳnh Văn Nghĩa
 • 64RSST_ Nguyễn An Thạch
 • 64CUR2M3 Hoàng Thị Lê Lập Juliette
 • 64RSSTM2 Huỳnh Văn Nghĩa

1965-1968

 • 65CURTAN Lâm Quang Đức Gerald
 • 65CURTAN Mai Crystal
 • 65CURTAN Nguyễn Thinh Anthony Jean
 • 65CURT_ Chử Ngọc Hoàng-Anh Marie Angeline
 • 65RSSTM2 Phạm Chí Hải Bernard
 • 65CUR1M2 Hoàng Lê Hợp Marguerite
 • 65CUR4__ Đỗ Thái Hương Kathy
 • 66CURTP Vũ Thị Dung
 • 66CUR1M4 Nghiêm Minh Nguyệt Marie Rose
 • 65CUR2_ Tuong Lành Marilyne
 • 67CURTP Nguyễn Phạm Kim-Anh Marguerite
 • 67CURTSE1 Nguyễn Thị Lan Hương Jeannette
 • 67CURTSE2 Nguyễn Bích Trà Rosine
 • 67CURT_ Colette Smith
 • 67CUR3__ Christine Hảo Rider
 • 67___2__ Phạm Hương Rosalie
 • 67STX6_ Nguyễn Đức
 • 68CUR2C Lê Thị Hồng My
 • 68CURTB Hà-Nguyễn Ngọc Diệp Denise
 • 68CURTClassique Lê Thị Hồng Mai
 • 68CURTD2 Nguyễn Minh Vân
 • 68RSS2D2 Nguyễn Huy Nhượng

1969-1970

 • 69CURTE Trần Thị Christine
 • 69CURTD Nguyễn Kim Trâm
 • 69RSSTC Huỳnh Công Vi
 • 69RSSTC Vũ Thế Ban
 • 69RSST_ Nguyễn Quang Thông
 • 69RSST_ Trần Bình
 • 69RSST_ Trần Phú
 • 69CUR1A Trịnh Thị Lệ Hằng Madeleine
 • 69CUR_A4 Nguyễn Thị Thanh Mai
 • 69RSS__ Nghiêm Xuân Hào
 • 70CURTA2 Đoàn Thanh Tuyền Yvette
 • 70CURTA2A5 Nguyễn Thị Phương Nga Loretta
 • 70CURTA4 Đỗ T Minh Ngoc Henriette
 • 70CURTA4 Phạm Hoàng Minh-Phi Marie Claire
 • 70CURTA4 Triệu Thị Thúy Nga Lucette
 • 70CURTA4 Võ Thị Xuân Mai Jeanine
 • 70CURTD Nguyễn Trung Le Mai (White)
 • 70CURTTech Ngô Thị Quỳnh Nga Hélène
 • 70RSS1A Đặng Hữu Lai
 • 70RSS1A Lưu Ngọc Khôi
 • 70RSS3M2 Ngô Quốc Khánh

1971

 • 71CURTA1 Trần Thị Phẩm Evelyne (Lyne)
 • 71CURTA2 Nguyễn T Hoàng-Lan Hélène
 • 71CURTA3 Hà Hồng Sophie
 • 71CURTA3 Trần Thị Binh Dung Thérèse
 • 71CURTB Lê Khả Liễu
 • 71CURTB Ngô Quang Đại
 • 71CURTC1 Lê Hoàng Phố
 • 71CURTC1 Tăng Công Nghĩa
 • 71CURTD2 Nguyễn Thị Minh Thu Paulette
 • 71CURTD2 Nguyễn Văn Tích
 • 71CURTG1 Nguyễn Kim Chi Suzanne
 • 71CURTT1 Nguyễn Thị Hương Agnes
 • 71CUR1B2 Nguyễn Phương Mai Elisabeth
 • 71CUR1D2 Nguyễn Tấn Hạnh Joel
 • 71CUR1M3 Nguyễn Bích Phượng Simone
 • 71CUR1M_ Nguyễn Thị Minh Tri
 • 71CUR1__ Hà Chính Thông
 • 71CUR2C1 Phạm Lê Ngọc Bích Antoine
 • 71CUR2C2 Đỗ Viết Quý
 • 71CUR2C3 Hà Thúc Việt Chương
 • 71CUR2C3 Nguyễn Phước Hiếu
 • 71CUR3M_ Lê Tấn Phước
 • 71CUR4_ Hà Mỹ Châu

1972

 • 72CURTA2 Vũ Thị Phương Anh
 • 72CURTA_ Trịnh Kim Ánh
 • 72CURTA_ Trịnh Thị Thu-Thủy Marie
 • 72CURTB Nguyễn Hoàng Thơ Janine
 • 72CURTB Nguyễn Lan Dzung Cecile
 • 72CURTB Nguyễn Mỹ Châu Natalie
 • 72CURTB Nguyễn Minh Anh
 • 72CURTB Nguyễn Tường Vi
 • 72CURTB Phạm Lệ Minh Marielle
 • 72CURTB Vĩnh Quang
 • 72CURTB Võ Bạch Phượng Justine
 • 72CURTB Tăng Bích Vân Irène
 • 72CURTC Đỗ Hoan Bích Jeanine
 • 72CURTD2 Nguyễn Ngọc-Ngân Caroline
 • 72CUR1A Dương Đăng Viết Huệ
 • 72CUR1B Nguyễn Minh Tâm Brigitte
 • 72CUR1C1 François G Méot
 • 72CUR1C2 Nguyễn Hoàng Vũ
 • 72CUR1C3 Trần Thăng Long
 • 72CUR1G1 Nguyễn Minh Hằng
 • 72CUR2A Nguyễn Thị Bích Châu Agnes
 • 72CUR2C3 Đỗ Trọng Hưng
 • 72CUR2C5 Trịnh Đức Quang

1973 Terminale

 • 73CURTA3 Nguyễn Bảo Khanh
 • 73CURTA3 Nguyễn Thanh Ngọc
 • 73CURTA3 Nguyễn Thị Phương Dung Janine
 • 73CURTA3 Tollefsen Anh Đào Patricia
 • 73CURTB Nguyễn Minh Trang Nicole
 • 73CURTB Thẩm Tô Diễm Hoa Anna
 • 73CURTB2 Nguyễn Quốc Thắng
 • 73CURTC1 Nguyễn Thị Kim Anh
 • 73CURTC1 Nguyễn Thị Như Huệ
 • 73CURTC1 Phạm Ngọc Mai Ghislaine
 • 73CURTC1 Phan Thị Tuyết Mai Capucine
 • 73CURTC1 Trần Liên Hương
 • 73CURTC2 Lê Nguyên Thủy
 • 73CURTC2 Nguyễn Quang Đỗ Hiến
 • 73CURTC2 Nguyễn Thanh Tùng
 • 73CURTC2 Nguyễn Thế Sơn
 • 73CURTC2 Phan Tấn Đôn Stefan
 • 73CURTD1 Đặng Vũ Bản
 • 73CURTD1 Đào Huyền Châu Danielle
 • 73CURTD1 Đoàn Tuấn Nghi
 • 73CURTD1 Hà Văn Minh
 • 73CURTD1 Hoàng Cẩm Bình Stella
 • 73CURTD1 Hoàng Thị Thiên Hương Jacqueline
 • 73CURTD1 Lê Thức Hào
 • 73CURTD1 Ngô Anh Hùng Patrick
 • 73CURTD1 Ngô Thị Ngọc Mỹ Nicole (Guidarelli)
 • 73CURTD2 Nguyễn Phước Vĩnh Hiệp Henri
 • 73CURTD2 Nguyễn Thị Kim Ngọc Monique
 • 73CURTD2 Phạm Hữu Minh
 • 73CURTD2 Trịnh Lan Hương Evelyne
 • 73CURTG1 Đặng T Chi Josiane
 • 73CURT_ Ngô Thị Thanh Hằng Jacqueline

1973 1ère-2nde

 • 73CUR1M_ Đỗ Bá Tiến Jack
 • 73CUR1__ Đặng Văn Chuẩn
 • 73CUR2AB2 Nguyễn Dzũng
 • 73CUR2B_ Đỗ Thái Mai
 • 73CUR2C2 Lê Thị Hữu Dung
 • 73CUR2C3 Hoàng Đức Tuấn
 • 73CUR2C6 Phan Tấn Đạt

1974

 • 74CURTA2 Nguyễn Thị Diệu Hằng
 • 74CURTA2 Nguyễn Thị Thúy Lan
 • 74CURTA2 Nguyễn Thị Trang
 • 74CURTA3 Nguyễn Đăng Quang
 • 74CURTA3 Nguyễn Liên Hương Joséphine
 • 74CURTA_ Trịnh Stephanie
 • 74CURTB Nguyễn Minh Triết
 • 74CURTB Nguyễn Quốc Hưng
 • 74CURTB1 Nhạn Cẩm Nhung Aline
 • 74CURTB2 Nguyễn-Phước Vĩnh-Hiền
 • 74CURTB2 Nguyễn Tấn Hoài
 • 74CURTB2 Nguyễn Thành Tài
 • 74CURTB2 Trần Thị Trúc Thanh Christine
 • 74CURTC1 Từ Duy Minh
 • 74CURTC3 Phan Minh Đức Douglas
 • 74CURTC3 Trần Hy Hòa
 • 74CURTD2 Lê Thị Minh Thúy
 • 74CURTD3 Nguyễn Khoa Thông
 • 74CURTD3 Nguyễn Thị Ái Phương Diane Marie Marthe
 • 74CURTD4 Nguyễn Thị Kim-Nguyên
 • 74CURTD4 Nguyễn Thúy Hòa Hélène
 • 74CURTD4 Phan Phương Chi Elise
 • 74CURT_ Nguyễn Hoài Thanh Tùng
 • 74CUR1A_ Trương Thúy Lan
 • 74CUR1A Trịnh Thị Ngọc Diệp Jacqueline
 • 74CUR1A1 Trương Nguyễn Phương Anh
 • 74CUR1A2 Lê Ái Lan
 • 74CUR1A3 Trần Thanh Tuấn
 • 74CUR1B2 Võ Minh Cường
 • 74CUR1B3 Lê Cẩm Tuyết
 • 74CUR1B4 Trịnh Thu Loan
 • 74CUR1D2 Chu Dương Anh
 • 74CUR1D2 Nguyễn Nguyệt Bạch Colette
 • 74CUR1D3 Đặng Trương Thúy Nga
 • 74CUR1D4 Nguyễn Phó Quốc Tuấn

1975 Terminale

 • 75CURTA1 Nguyễn Kim
 • 75CURTA2 Dương Bạch Phượng
 • 75CURTA2 Hoàng Thị Kim Chi
 • 75CURTA2 Hồ Văn Di-Bình Caroline
 • 75CURTA2 Lê Ngọc Quỳnh Ghislaine
 • 75CURTA2 Lưu Ngọc Phương Khanh
 • 75CURTA2 Nguyễn Mỹ Thạnh Caroline
 • 75CURTA2 Nguyễn Như Lan
 • 75CURTA2 Tôn Nữ Hoàng Linh
 • 75CURTA3 Nguyễn Thị Liên Hương
 • 75CURTA3 Phan Ngọc Yến
 • 7CURTA3 Trần Mỹ Lan Marguerite
 • 75CURTA4 Nguyễn Văn Hiền
 • 75CURTB2 Đặng Ái Phương
 • 75CURTB2 Đỗ Thái Uyên
 • 75CURTB2 Nguyễn Thị Lương-Châu
 • 75CURTB2 Trần Minh Hải
 • 75CURTB3 Nguyễn Thị Thụy-Trân
 • 75CURTB3 Trần Cẩm Tú Camille
 • 75CURTB3 Trương Thị Lan Phương
 • 75CURTC2 Đinh Thị Bích-Lan
 • 75CURTC3 Đàm Quang Tâm
 • 75CURTC3 Hoàng Thạch
 • 75CURTC3 Lương Cẩm Sanh
 • 75CURTC3 Nguyễn Lương Quyền
 • 75CURTC4 Nhữ Quang Huy
 • 75CURTC4 Phạm Hữu Châu
 • 75CURTC4 Trần Quý Lộc
 • 75CURTD2 Đào Thị Phương
 • 75CURTD2 Hoàng Mai Trâm Joséphine (McCarthy)
 • 75CURTD2 Ngô Khiêm
 • 75CURTD2 Ngô Tùng Châu
 • 75CURTD2 Nguyễn Đăng Trạch
 • 75CURTD2 Nguyễn Lương Hiền
 • 75CURTD2 Nguyễn Phụng Loan
 • 75CURTD3 Bửu Vĩnh Trang
 • 75CURTD3 Nguyễn Hữu Chương
 • 75CURTD3 Nguyễn Hữu Tuân
 • 75CURTD3 Nguyễn-Khoa Viên-Anh
 • 75CURTD3 Nguyễn Minh
 • 75CURTD3 Phạm Hữu Khoa
 • 75CURTD3 Trần Khánh Chương
 • 75CURTD4 Tôn Nữ Diễm Lan
 • 75CURTG Lâm Ngoc Hanh Chantal
 • 75CURTG Võ Diệu Trang Lise

1975 1ère-2nde

 • 75CUR1A2 Lâm Ngọc Duyên Justine
 • 75CUR1A2 Nguyễn Thị Phương Chi
 • 75CUR1A3 Nguyễn Thi Ngoc Dziệp Caroline
 • 75CUR1A3 Trần Thị Ngọc Dung
 • 75CUR1B Phan Robert
 • 75CUR1B2 Trương Thị Hồng Loan
 • 75CUR1B3 Nguyễn Trong Than
 • 75CUR1B4 Trần Văn Hiền
 • 75CUR1C1 Ngô Alice
 • 75CUR1D2 Nguyễn Minh Yến
 • 75CUR1_ Hoàng Thị Ngọc-Minh Elisabeth
 • 75CUR1_ Phạm Như Mai
 • 75CUR2A2 Trần Thụy Chi
 • 75CUR2C2 Phan Như Bích Lan
 • 75CUR2C5 Hồng Trúc Sâm
 • 75CUR2C6 Nguyễn Anh Thu
 • 75CUR2C6 Nguyễn Nhật Thăng
 • 75CUR2C_ Nguyễn Bích Trang
 • 75CUR2_ Lâm Kim Loan
 • 75CUR2_ Phạm Thiên Nga Christine

1975 3ème-6ème

 • 75CUR4M2 Võ Phượng Thanh-Nga Françoise
 • 75CUR4M7 Nguyễn Minh Chương
 • 75CUR4M7 Phạm Ngọc Hương Caroline
 • 75CUR4M8 Đỗ Quy Kim
 • 75CUR4M8 Hoàng Ngọc Hoàng
 • 75CUR4M8 Hoàng Việt Ngọc René
 • 75CUR4M9 Phạm Hoàng Dung
 • 75CUR4M9 Phan Tấn Đăng Olivier
 • 75CUR4M9 Thành Trung Kiên
 • 75CUR5M1 Hoàng Lệ Quyên

Legend

School-class/série/no

 • CUR = Marie Curie
 • RSS = Jean-Jacques Rousseau Sài Gòn
 • RSC = Jean-Jacques Rousseau Chợ Lớn
 • STX = St Exupéry
 • Prof, classe de ...
 • T, 1, 2, 3, .. = Terminale, Première, Seconde, Troisième, ...
 • A, B, C, D, G, M = Série
 • ME - MathElem
 • PH - Philo
 • SE - Sciences Exp
 • 1 - n = Numéro de la classe