Organizing Committee

Organizing Committee

 • Đoàn Tuấn Nghi 73CURTD1
 • Hoàng Mai Trâm (McCarthy) 75CURTD2
 • Hoàng Thị Thiên Hương 73CURTD1
 • Lê Tấn Phước 73CUR1__
 • Ngô Khiêm 75CURTD2
 • Nguyễn Bảo Khanh 73CURTA3
 • Nguyễn Liên Hương 74CURTA2
 • Nguyễn Phó Quốc Tuấn 74CUR1D4
 • Lê Thị Minh-Thúy 74CURTD2
 • Nguyễn Thị Trang 74CURTA2
 • Phạm Ngọc Hương 75CUR4M7
 • Phạm Ngọc Mai 73CURTC1
 • Phan Tấn Đạt 73CUR2C6
 • Phan Thị Tuyết Mai 73CURTC1
 • Thẩm Tô Diễm Hoa 73CURTB
 • Trịnh Lan Hương 73CURTD2
 • Trương Thị Hồng Loan 75CUR1

Special Thanks to

 • Lê Thức Hào - Special Editing
 • Nguyễn Tường Phương Lân - Advisor
 • Trần Kim Quan - Advisor
 • Trần Thăng Long - Logo Designer
 • Vương Quốc Anh - Web Master