Kính gửi quý thầy cô, các bạn cùng quý khách,

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin gửi lời cảm tạ chân thành đến quý thầy cô, các bạn cùng quý khách đã tham gia buổi kỷ niệm 100 năm thành lập của ngôi trường mến yêu Lycée Marie Curie Saigon vào cuối tuần mồng 9 tháng 9, 2018. Chúng tôi thực sự cảm kích sự hiện diện và trân quý sự hỗ trợ, những lời khuyến khích, những đóng góp tài chánh của quý vị. Chúng tôi cũng tri ân các tình nguyện viên đã giúp một tay trước, trong lúc và sau những ngày đại hội để khiến cho đại hội trở thành một cuộc hội ngộ độc đáo đáng ghi nhớ.

Chúng tôi hy vọng quý vị đã có cơ hội gặp lại các bạn bè xưa đã mất liên lạc từ lâu và có một dịp "nối vòng tay lớn" với những tình bạn mới, nhưng trên hết, quý vị có được những kỷ niệm thật đẹp của cuộc hội ngộ trong những ngày vừa qua! Đó là ước muốn chân thành của chúng tôi, và hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau tại những buổi hội ngộ khác.

Chân Thành cảm tạ,

Ban Tổ Chức

Nếu các bạn có hình ảnh và / hoặc video để chia sẻ, chúng tôi xin yêu cầu các bạn gửi chuyển lên: https://www.lyceesmcjjr.com/memories

Vui lòng chọn album thích hợp (Bữa cơm tối chào đón, Gala Réunion, Thăm viếng Tòa Bạch Ốc, Buổi tập Zumba, Trình bày Kiến trúc, Farewell Picnic) và xin bấm vào biểu tượng (Thêm vào Album) để thêm ảnh của các bạn.

Our Sincere Thanks

Dear guests,

On behalf of the Organizing Committee, we would like to express our heartfelt thanks to you for joining us in the once-in-a-lifetime 100th Anniversary celebration of our beloved Lycee Marie Curie this past weekend. We are truly grateful for your presence and support, your words of encouragement, sponsorship, and for lending a hand both before, during, and after the event to make it a truly memorable reunion.

We hope you had a chance to meet with long lost friends and develop new friendships and most of all, that you had fun! It's our sincere hope it won't be too long before we all see one another again at other venues and reunions.

If you have pictures and/or videos to share, we would like to ask that you upload them to: https://www.lyceesmcjjr.com/memories

Please select the appropriate album (Welcoming Dinner, Reunion Gala, White House Tour, Architecture Presentation, Farewell Picnic, etc.) and click on the icon (Add to Album) to add your pictures.

With our sincere appreciation,

The Organizing Committee


Nos Remerciements

Chers invités,

Au nom du comité d’organisation, nous voudrions exprimer nos sincères remerciements pour votre participation le week-end dernier à la célébration du centenaire de notre Lycée Marie Curie bien-aimé. Nous sommes vraiment reconnaissants de votre présence et de votre soutien, de vos mots d'encouragement, de votre parrainage et de votre assistance avant, pendant, et après l'événement pour nous rendre une réunion mémorable.

Nous espérons que vous avez eu l'opportunité de rencontrer des anciens amis et de créer de nouvelles amitiés, et surtout que vous vous êtes bien amusés! Nous espérons sincèrement que ce ne serait pas longtemps avant que nous nous revoyions à d'autres endroits et réunions.

Si vous avez des photos et / ou des vidéos à partager, veuillez les télécharger sur: https://www.lyceesmcjjr.com/memories

Veuillez sélectionner l'album approprié (dîner de bienvenue, gala de la réunion, visite à la Maison Blanche, présentation de l'architecture, pique-nique d'adieu, etc) et cliquez sur l'icône (Ajouter à l'album) pour ajouter vos photos.

Avec nos sincères remerciements,

Le Comité d’Organisation

Photos & Videos

Please visit our new web page, which presents our Photo Albums and YouTube Channel. Don't forget to share your photos as well.

Organizing Committee

Please meet the organizing committee of 100th Lycée Marie Curie's Reunion, and place the face with name or email address. More at this page

Slideshow

This slideshow is prepared by Lycée Marie Curie de Saigon Alumni Tôn Thất Long and Phước Lê, and was presented at the Reunion Gala on Saturday September 8, 2018. On that day, you may not have time to watch, thus we have it here so you can watch in its entirety and at your leisure.